Jagt i St. Dalby

 

 

Der var desværre opstået problemer, som jeg ikke vil komme nærmere ind på, men hold da kæft, hvor er jeg skuffet over den måde vi midstede Jagtent på!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Små jagtfilm

29.1.2012

Erling og jeg gik lige den sidste tur rundt på stykket vi så en del vildt, men der kom ikke noget ind på skudhold.

 

 

Den 31.12.2011

Den sidste jagt i 2011 startede som sædvane tro i jagtstuen kl. 09.00. Vi var denne gang 11 mand. efter rundstykkerne samledes vi bag gården til parolen og Dans hornspild som gav denne stille og smukke morgen et ekstre pift. Der blev set 8-9 stk. råvildt og de var meget tæt på Jørn der dog ikke kunne komme til at skyde pga. kradt. Peter fik skudt en fasankok og skudt forbi duer og en sneppe som man skal lede længe efter for at få bedre skud til.

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................

Den 10.12.2011

Vi startede som sædvanlig med rundstykker kl. 09.00 dog ikke i jagtstuen da den var lånt ud til overnattende gæster vi var denne gang 7 mand og vejret var fint. Der blev set en del dyr, men de havde fundet hullerne mellem skytterne. Det blev til 1 fasankok og en sort fasanhøne.

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................

Den 19.11.2011

Vi startede som sædvanlig med rundstykker i jagtstuen kl. 09.00 vi var denne gang 10 mand og vejret var fint. Der blev set 7 stk. råvildt og en 8-9 fasaner samt 4 harer. Finn skød en stor rå. Det var ikke fordi der ikke var vildt, at der ikke lå mere på paraden, det var sku´ nok jægernes træfsikkerhed det var galt med. Dagen sluttede med vildtparade og en mellemmad.

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................

Den 22.10.2011

Så blev det igen tid til en jagt. Vi mødtes i jagtstuen kl. 09.00 til rundstykker og kaffe. Vi var 8 jægere og Frederik var med som driver. Dan og Henning skulle drive fra skovsiden og Frederik og jeg skulle drive fra hegnet. Kjeld havde fået til opgave at sætte skytter af. Der blev set 2 store flokke af agerhøns og en del fasaner, harer og 8 rådyr. Søren skød et rålam og Dans gæst skød en stor rå. Da Vi skulle brække Sørens lam spurgte jeg Frederik, om jeg måtte låne hans spejderdolk som han kort for inden stolt havde vist frem. Han sagde, at den var meget skarp og den sagtens kunne skære hovedet af en fasan. Kniven var også skarp, så det tog ikke lang tid at få åbnet dyret. Vi brugte lige lidt tid på at snakke om dyrets anatomi og hjertet og leveren blev taget fra, så Erling kunne lave leverpostej. Frederik gik hele tiden og sagde åh, jeg håber at far(Dan) får et dyr med hjem, jeg elsker rådyr sagde han. Så selvfølgelig fik de da det dyr med, som han selv havde været med til at ordne. Jeg tror helt sikker, at der er en del, der må ligge øre til Frederiks fortælling om dagens oplevelser. Dagen sluttede af med frokost i jagtstuen og Dan spillede igen smukt jagthorn til paraden.

Søren og Frederik med det Lam Søren skød -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vildtparaden

 

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................

Den 2.10.2011
Så blev der taget hul på sæsonen 2011/12. Vi var 13 jægere, der mødtes i Jørns Jagtstue kl. 09.00 til rundstykker og kaffe. Efter kaffen og parolen var vi klar til at jage. Dan, Henning, Tommy og jeg skulle være drivere. Kjeld fik æren af at sætte skytterne af og tog selv den sidste plads. Tommy og jeg var ikke mere end lige startet, da Balder rejste en kok i hegnet som Tommy Nedlagde i et fint skrå sideskud. Vi rejste flere fasaner i hegnet dog uden at komme til skud selv om Balder arbejdede hårdt for det. Vi rejste også to dyr, som gik til skovs den ene kom flot forbi Kjeld, der brillerede med to blanke forbier på 5 meters afstand. Da vi kom ned til fodermarken rejste vi en del fasaner, Finn skød en og Erling skød en. Dan skød forbi på et dyr i den anden fodermark og det lykkedes da også mig, at skyde direkte ind i et træ da et dyr passerede mig på klodshold. Efter jagten sluttede vi med frokost i skoven, vejret var jo pragtfuld og med Dan´s jagthorns spils ekko i skoven og tre fasaner på paraden kunne man ikke ønske sig en bedre start på sæsonen.

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................

Bukke jagten 2011

Så blev det første gang, at jeg skulle drive bukkejagt på reviret. Jeg sad nede ved et stort piletræ, hvor jeg kunne se ned over brakken. Dan sad i hjørnet af rapsen og Erling var gået om på toppen. Vi så alle dyr , men ikke skudt nogen om morgenen. Jeg så en meget lille buk , som opførte sig mærkelig den hoppede så underlig rundt i det høje græs. Min tanke var at den nok legede med den smaldyr som den gik sammen med. Da vi efterfølgende talte med et par andre jæger blev vi enige om at den skulle bortskydes. Om aftenen sad jeg oppe ved skoven og kl. 20.45 kom den lille buk ud fra skoven kun 20 meter fra mig. Da kunne jeg tydelig se hvorfor den opførte sig så underlig om morgenen den støttede ikke på det ene forben så jeg valgte at skyde den. Den var meget tynd vejede kun 9 kg. Så den har haft det svært.

Onsdag den 18.5 havde Erling valgt at tage ud om morgenen og man må sige at det var et godt valg han var ikke engang kommet der hen hvor han skulle være før en buk trådte frem fra rapsen Erling satte en lidt høj bladkugle på bukken og den døde i knaldet. Det var en rigtig pæn 6ender, der vejede 20 kg. brækket.  Erling er meget stolt af sin buk som er den første danske buk han har skudt med riffel i sit lange jægerliv.

....................................................................................................................................................................................................................................................................................

Den 28-11-2010 var der igen jagt i St.Dalby

Vi var 10 mand og 2 hunde, som mødes i Jørns jagtstue til en gang rundstykker kl. 09.00. Der til skal lige siges, at de to gamle igen ikke kom til tiden. Vejret var sagt på jysk, frisk med lidt sne og en rigtig kold vind. Efter rundstkkerne var vi så klar til at komme på jagt, Tommy fik til opgave at sætte skytterne af ned gennem skoven. Keld tog den lille runde PE under sine vinger og forklarede ham, hvor han skulle stå med sin drilling. Jeg tog Morten med ned langs det store hegn for at drive det af, da vi nåede halvvejs fik morten øje på et dyr ude i noget brak hos naboen, da dyret løber trækker det endnu et dyr med over i vores lille stykke skov. Jeg beder Morte om at gå stille om på den anden side og stå for og sender så Balder ind i stykket efter kort tid kommer der en rå ud, men jeg skønner den til at være mellem 15 og 20 meter væk og jeg undlader at skyde og får kaldt Balder hjem. Jeg sender ham så ind i stykket igen og kort tid efter rejser han et lam som han først render mod Morten, men vender så og kommer lige op til mig på 8-10 meters afstand og jeg nedlægger den. Balder kommer ud og får de sidste livstegn fra dyret til at stoppe. Jeg havde lige fået dyret på skulderen og en ny patron i kammeret og sender Balder ind i stykket igen, hvor han driver en hare ud til mig som jeg levere og Balder smukt kommer på plads med.

Vi går over et stykke med brak lige før skoven og ved kanten sætter jeg Morten af som bagpost og starte så med at drive i skoven. Keld som startede fra den anden side havde fået jaget et stykke rålam over til den lille runde PE der skyder det med sin drilling og han levere også en hare med et haglskud, det skal så siges, at det ikke var samme sted fra så han fik en bøde for at ha´ forladt sin post. jeg driver op gennem skoven og Finn skyder til en hare som han træffer, men den løber, men heldig/uheldig lige ned til mig jeg skyder, men lige ind i et træ, men andet skud træffer haren og jeg sender Balder, der efter en kort jagt får haren hjembragt. Vi sluttede jagten af med en rigtig god gang vildtsuppe som Keld havde fremskaffet og Jørn der ikke kunne komme med pga. smerter varmede suppen på brændeovnen, så den var klar da vi kom kolde hjem til jagtstuen. Så man må sige, at det var en rigtig dejlig jagtdag.

 

Morgen kaffen ------------------------------------------------------- Så glad ser man ud efter en gang vildtsuppe

Vildtet æres ved en parade indendørs pga. sne -------------------------------------------------- 2 lam og 3 harer

......................................................................................................................................................................................................................................................

22-23.10 var der igen jagt i St.Dalby

Denne gang havde vi slået jagten sammen med Jørn, så vi startede fredag morgen med rundstykker og gik så på jagt. Der blev ikke leveret noget men set en del vildt. men pyt vejret var godt. Efter jagten og forkosten havde Dan taget sin wii med, hvor han havde en del jagt spil på. Det blev en rigtig hyggelig eftermiddag. Efter at vi havde spillet skulle vi i gang med at lave aftensmad, der bestod af dyrekød i fad. Om aftenen blev der set jagtfilm og spillet Wii og terninger. Efter en god nats søvn var vi klar til endnu en dag i jagtens tegn. Der blev ikke skudt vildt men set både hare, råvildt, sneppe, agerhøns og fasaner. Vejret viste sig ikke fra sin pæne side "det pissede ned" og skoven var meget våd. Vi sluttede jagten af med en talerken dejlig varm suppe.

 

Den første jagt var den 2.10 hvor der blev skudt 2 lam og 1 ræv.

Dan parade

Dan spillede smukt horn..........................................................................Jægerne ved paraden

frokost pa

Frokosten blev indtaget i hyggelige omgivelser....................................................................... De 2 lam og den flotte ræv på paraden.